Информация инвесторам

Підсумки голосування річних загальних зборів акціонерів 28.04.2020 року

Особлива інформація про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів у машиночитальному форматі 28.04.2020 року (у форматі .XML)

Особлива інформація про попереднє надання згоди 28.04.2020 року

Особлива інформація про зміну складу посадових осіб емітента у машиночитальному форматі 28.04.2020 року (у форматі .XML)

Особлива інформація про зміну складу посадових осіб емітента 28.04.2020 року (у форматі .PDF)

Інформація щодо загальних зборів акціонерів 28.04.2020 року

Річна інформація емітента цінних паперів (річний звіт) за 2019 рік

Повідомлення про внесення змін до порядку денного Зборів 28.04.2020 року

Повідомлення про загальні збори 28.04.2020 року

Повідомлення про скликання загальних зборів акціонерів 26.04.2019 року

Особлива інформація емітента 26.04.2019 року

Річна інформація емітента цінних паперів (річний звіт) за 2018 рік

Повідомлення про скликання загальних зборів акціонерів 27.04.2018 року

Річна інформація емітента цінних паперів (річний звіт) за 2017 рік

Повідомлення про скликання загальних зборів акціонерів 27.10.2017 року 

Повідомлення про скликання загальних зборів акціонерів 28.04.2017 року

Особлива інформація емітента 28.04.2017 року

Річна інформація емітента цінних паперів (річний звіт) за 2016 рік

Повідомлення про скликання загальних зборів акціонерів 29.04.2016 року 

Особлива інформація емітента 29.04.2016 року

Річна інформація емітента цінних паперів (річний звіт) за 2015 рік

Річна інформація емітента цінних паперів (річний звіт) за 2014 рік

Річна інформація емітента цінних паперів (річний звіт) за 2013 рік