Информация инвесторам

Підсумки голосування річних загальних  зборів акціонерів 28.04.2021 року

Особлива інформація про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів  на 28.04.2021(у  форматі XML)

Особлива інформація про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів  на 28.04.2021

Річний звіт емітента за 2020 рік (у  форматі XML)

Річний звіт емітента за 2020 рік

Інформація щодо загальних зборів акціонерів 28.04.2021 року 

Повідомлення про загальні збори 28.04.2021 року

Особлива інформація про зміну склада посадових  осіб емітента  за 20.05.2019  виправлена

Особлива інформація про зміну склада посадових  осіб емітента  за 20.05.2019  виправлена (у форматі .XML) 

Особлива інформація про зміну склада  посадових  осіб емітента  за 17.05.2019  виправлена

Особлива інформація про зміну склада  посадових  осіб емітента  за 17.05.2019  виправлена (у форматі .XML) 

Річний звіт за 2019 рік

Річний звіт за 2019 рік (у форматі .XML)

Особлива інформація про попереднє надання згоди на вчинення значних 
правочинів на 30.01.2020 року

Особлива інформація про попереднє надання згоди на вчинення значних
правочинів на 30.01.2020 року (у форматі .XML)

Особлива інформація про зміну склада посадових осіб емітента на 20.05.2019

Особлива інформація про зміну склада посадових осіб емітента на 20.05.2019 (у форматі .XML)

Особлива інформація про зміну склада посадових осіб емітента на 
17.05.2019

Особлива інформація про зміну склада посадових осіб емітента на 
17.05.2019 (у форматі.XML)

Підсумки голосування річних загальних зборів акціонерів 28.04.2020 року

Особлива інформація про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів у машиночитальному форматі 28.04.2020 року (у форматі .XML)

Особлива інформація про попереднє надання згоди 28.04.2020 року

Особлива інформація про зміну складу посадових осіб емітента у машиночитальному форматі 28.04.2020 року (у форматі .XML)

Особлива інформація про зміну складу посадових осіб емітента 28.04.2020 року (у форматі .PDF)

Інформація щодо загальних зборів акціонерів 28.04.2020 року

Річна інформація емітента цінних паперів (річний звіт) за 2019 рік

Повідомлення про внесення змін до порядку денного Зборів 28.04.2020 року

Повідомлення про загальні збори 28.04.2020 року

Повідомлення про скликання загальних зборів акціонерів 26.04.2019 року

Особлива інформація емітента 26.04.2019 року

Річна інформація емітента цінних паперів (річний звіт) за 2018 рік

Повідомлення про скликання загальних зборів акціонерів 27.04.2018 року

Річна інформація емітента цінних паперів (річний звіт) за 2017 рік

Повідомлення про скликання загальних зборів акціонерів 27.10.2017 року 

Повідомлення про скликання загальних зборів акціонерів 28.04.2017 року

Особлива інформація емітента 28.04.2017 року

Річна інформація емітента цінних паперів (річний звіт) за 2016 рік

Повідомлення про скликання загальних зборів акціонерів 29.04.2016 року 

Особлива інформація емітента 29.04.2016 року

Річна інформація емітента цінних паперів (річний звіт) за 2015 рік

Річна інформація емітента цінних паперів (річний звіт) за 2014 рік

Річна інформація емітента цінних паперів (річний звіт) за 2013 рік